Tømning og bortskaffelse af lofter skure og kældre

Jeg udfører tømning af lofter, skure og kældre, samt bortskaffelse til containerplads. Det kunne eksempelvis være, en lejer som er fraflyttet uden at ryde op efter sig. Det kan også være et hus du lige har købt, hvor der ligger restaffald du gerne vil af med.